Nye konkurranseformer  


De aller fleste forbinder nok orientering med det man i dag kaller fotorientering. Faktum er imidlertid at man nå har hele fire ulike konkurransegrener innen sporten og fotorientering er Trekking Gps Outdoor Orienteringbare en av dem. Nå skal det sies at det å bedrive orientering til fots fremdeles er den den desidert vanligste formen for orientering, men ski-, sykkel og presisjonsorientering er voksende grener. Nyvinninger som gjør at sporten tiltrekker seg nye utøvere. Når man så legger til at fotorientering er en glimrende mosjonsform så sier det seg nesten selv at sporten er åpen for alle som ønsker å prøve seg. Det konkurransegrenene har felles, med unntak for presisjonsorientering, er at det er om å gjøre å finne frem til de i kartet angitte postene i riktig rekkefølge og på kortest mulig tid.

Fotorientering

Den vanligste formen for orientering er som nevnt den orienteringen som skjer til fots. I konkurransesammenheng var det opprinnelig bare en én konkurranseform, nemlig det man i dag kaller langdistanse. Det var den eneste formen, om man ser bort fra stafett, det ble arrangert verdensmesterskap i og det var først i 1991 at kortdistanse ble en egen gren i VM-sammenheng. I dag konkurreres det i følgende former: sprint, mellom-, lang- og ultra-lang-distanse, samt stafett og nattorentering. Hvert år arrangeres det hele tusen konkurranser i “vanlig” orientering her til lands, med bortimot 300 klubber som arrangører.

Ski- og sykkelorientering


Skiorientering betegnes til daglig bare ski-o og er som navnet tilsier orientering på ski. Prinsippene er de samme som i annen Cyclist getting ready for competition in the forestorientering, nemlig med kart og kompass å ta seg fra post til post så raskt som mulig. Ski-o arrangeres naturlig nok i løyperike og det er helt og holdent opp til løperne selv å velge hvilken langrennsteknikk man vil benytte. En skiløper har jo ingen hender frie, så kartet er festet på et stativ man bærer på brystet. Interesserte kan lese mer om «Ski-orientering» på
ski-o.com.

Terrengsykling har blitt mer og mer populært de siste årene og det er da ikke mer enn naturlig at det også har utviklet seg en gren som kalles sykkelorientering sykkel-o. Grenen ligner mye på ski-o og arrangeres fortrinnsvis i områder med mange sier og småveier.